Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wr 187/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-17

Sprawa ze skargi M. Sz. na Prezydenta L. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w L. w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści odrzucić zażalenie.

II OZ 1257/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1255/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 59/10 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 59/10 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 59/10 oddalającego skargę H. O. na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia [....

II SA/Bd 487/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego