Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wr 498/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 1255/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-04

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr (...) w przedmiocie wymeldowania

II OZ 139/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M.S. na Prezydenta Lubina oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści

II OZ 917/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt IV SA/Wa 327/11 odrzucające zażalenie J.D. na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt IV SA/Wa 327/11 odrzucające skargę kasacyjną J.D. od wyroku WSA w Warszawie oku sygn. akt IV SA/Wa 327/11 oddalającego skargę J.D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administrac...

II OZ 1264/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Łd 816/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 827/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie orzeczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego

II OZ 399/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 1487/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 328/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-02

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności
1   Następne >   3