Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

VIII SA/Wa 180/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 2306/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-26

Zażalenie na zarządzenie Sądu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 816/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 746/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-12

Sprawa ze skargi I. B. na pismo Prezydenta Miasta G. w przedmiocie dokumentu stwierdzającego tożsamość w kwestii zażalenia

IV SA/Wa 1046/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II OZ 1346/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego oku, nr [...] w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego

II SA/Bd 996/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 1110/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi U. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Łodzi, , sygn. akt III SA/Łd 128/12

II SA/Bd 996/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Kr 829/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego
1   Następne >   2