Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 420/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody znak [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 829/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

II OZ 149/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego oku, znak [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 93/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko

II SA/Ol 1323/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 868/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie anulowania czynności materialno

II SAB/Gl 59/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-22

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie niewydania dokumentu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

IV SA/Wa 2339/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Skarga B. B. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania zażalenia B. B. na postanowienie WSA w Warszawie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi

II SA/Po 561/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-22

Zażalenie od postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy zameldowania;

II SA/Ol 742/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   3