Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SAB/Gl 68/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi S. U. na bezczynności Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie niewydania dokumentu o zmianie kolejności imion

II SA/Po 624/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 2257/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Po 1102/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania;

III SA/Lu 848/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego, w zakresie zażalenia skarżącego na postanowienie

II SAB/Sz 23/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-07-04

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w przedmiocie uzupełnienie braków formalnych skargi w sprawie z Jego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska

III SA/Kr 247/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SAB/Sz 23/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z Jego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska

IV SAB/Wa 18/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-15

Skarga S. B. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Gl 67/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi S. U. na bezczynności Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie niewydania potwierdzenia uiszczenia opłaty
1   Następne >   +2   4