Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 1213/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia materialno

II OZ 360/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania zażalenia

IV SAB/Wa 121/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wyłączenia sędziego w sprawie ze skargi W. B. vel L. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia

II OZ 469/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 1801/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek zażalenia sporządzonego przez skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1801/13

II OZ 577/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , znak: [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SAB/Wa 132/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II SAB/Sz 23/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-25

Skarga na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska

IV SA/Wa 1218/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno

III SA/Lu 539/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   2