Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 575/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 242/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , znak [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Ke 1129/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Ke 1128/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 267/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-09

Zażalenie od postanowienia w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody nr [...] w przedmiocie wymeldowania E. W.

II SA/Bk 22/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-04-20

Zażalenie od postanowienia w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. znak [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Wr 756/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-20

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zameldowania

II SA/Wr 37/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Wr 37/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

IV SA/Wa 1033/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   4