Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 492/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Gd 52/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Gd 55/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Bd 1504/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-03

Zażalenie na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Gd 53/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 550/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania;

III SA/Gd 52/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Gd 53/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Gd 55/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 301/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 16 lutego 2018 r. sygn. akt III SA/Gd 375/16 o odrzuceniu zażalenia J.J. na zarządzenie WSA w Gdańsku z 21 grudnia 2017 r. sygn. akt III SA/Gd 375/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego z [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych
1   Następne >   +2   4