Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Go 546/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-29

Zażalenie na zarządzenie WSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Wr 69/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-25

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi R. S. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 37/18

III SA/Lu 483/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z dnia[...] lipca 2018 r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Sz 1220/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Ol 248/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody '[...]' , nr '[...]' w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 88/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie odmowy zameldowania

II OZ 877/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II SA/Ol 248/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody '[...]' , nr '[...]' w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 483/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia[...] lipca 2018 r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego