Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SAB/Wr 45/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi F. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

II SA/Rz 605/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody nr [...] w przedmiocie anulowania czynności materialno

II SA/Wr 786/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego