Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 615/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 19/08 odrzucającego zażalenie D. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 19/08 odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia WSA we Wrocławiu o odrzuceniu skargi D. D. na bezczynność Prezydenta Miasta Lublina

I OZ 281/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ostrołęce [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 717/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 311/08 odrzucające zażalenie D. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 311/08 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 311/08 odrzucającego skargę D. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Od...

I OZ 659/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję zarządu Miasta Lubina Nr [...] w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów oraz uchylenia decyz...

I OZ 18/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie przekształcenia uży...

I OZ 335/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-02

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi D. i W. M. na...

I OZ 718/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 414/08 odrzucające zażalenie D. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 414/08 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 414/08 odrzucającego skargę D. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Od...

I OZ 1130/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Włocławku , [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 937/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy , [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w spraw...

I OZ 643/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi m. st. Warszawy
1   Następne >   2