Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 765/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 933/09 odrzucające zażalenie A. U. na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 933/09 o oddaleniu odwołania A. U. od zarządzenia Przewodniczącej składu orzekającego , sygn. akt II SA/Ol 933/09 oddalającego wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy ..

I OZ 697/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 901/06 odrzucające zażalenie B. J., C. J. i J.J na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 901/06 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia B. J., C. J. i J. J. na zarządzenie WSA w Krakowie , sy...

I OSK 253/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 65/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 556/08 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 556/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 556/08 odrzucającego skargę E. J. i A.J. na p...

I OSK 1832/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 764/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , nr [....

I OZ 959/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1732/09 o odrzuceniu zażalenia L.K na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1732/09 odrzucające skargę kasacyjną L. K. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1732/09 odrzucającego skargę L. K. o wznowienie postępowania zakończonego w...

I OZ 961/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1732/09 o odrzuceniu zażalenia L. K. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1732/09 odrzucające skargę kasacyjną L. K. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1732/09 odrzucającego skargę L. K.o wznowienie postępowania zakończonego ...

I OZ 960/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1732/09 o odrzuceniu zażalenia L. K. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1732/09 odrzucające skargę kasacyjną L. K. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1732/09 odrzucającego skargę L. K.o wznowienie postępowania zakończonego wy...

I OZ 269/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia...
1   Następne >   2