Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 68/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszo...

I OZ 784/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. z...

I OZ 829/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów kart z akt administracyjnych

I OZ 27/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Pań...

I OZ 485/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Geodety Kraju , nr [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

I OZ 540/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w K.