Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1140/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 305/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 958/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. F. na pismo Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy , nr UD-XVI-WND-KWO-6843-4-5-11 w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego