Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 261/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. ...

I OZ 417/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi U. T., M. T., A. K. i L. W. w sprawie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem Wojewód...

I OZ 471/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podział...

I OZ 308/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku oku, nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OZ 416/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi U. T., M. T., A. K. i L. W. w sprawie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem W...

I OZ 999/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg U. T., M.T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA ...

I OZ 475/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

I OZ 418/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi U. T., M. T., A. K. i L. W. w sprawie wznowienia postępowania zakoń...

I OZ 1265/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego