Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1905/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1960/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Siedlcach , nr [..] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 655/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 399/18 o odrzuceniu skargi M. W. na niewykonanie przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 173/17

I OZ 299/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VIII SA/Wa 176/16 o odrzuceniu zażalenia D. J. na postanowienie WSA w Warszawie o odmowie uchylenia postanowienia WSA w Warszawie o odrzuceniu wniosku D. J. o wyłączenie sędziów WSA w Warszawie Leszka Kobylskiego i Marka Wroczy...

I OZ 300/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg...

I OZ 1966/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ...

I OZ 1967/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Wa...

I OZ 1978/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-26

Zażalenie na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1979/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-26

Zażalenie na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1980/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , znak: [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2