Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 256/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 822/07 w zakresie pkt 1. o odrzuceniu zażalenia [...] S.A. w W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 822/07 odrzucające skargę kasacyjną [...] S.A. w W. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 822/07 oddalającego skargę na decy...

I OZ 931/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę nieruchomości...

I SA/Wa 2038/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-18

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 298/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat nieruchomości zajętej pod drogę

I SA/Wa 822/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18

Zażalenie na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej nr [...] w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę