Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1245/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 446/09

I SA/Wa 1026/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1245/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 446/09

I SA/Wa 1027/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1719/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1742/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I w przedmiocie umorzenia postępowania