Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 2198/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2307/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzeni...

I OZ 255/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z...