Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 2469/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania odpisów dokumentów

I SAB/Wa 292/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy