Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1315/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1018/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 292/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1845/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 283/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [..] w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

I SA/Wa 320/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę

I SA/Wa 596/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-08

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa ' nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1619/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa mienia Skarbu Państwa

I OZ 957/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego