Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 161/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bk 721/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-27

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego

IV SA/Wa 777/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie kosztów postępowania sądowego (pkt 2 wyroku , sygn. akt IV SA/Wa 777/0