Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 1208/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 151/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-04

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 151/14 o oddaleniu zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie , o sygn. akt I SA/Wa 2423/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

II SA/Go 1095/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia wydanego w sprawie ze skargi R.O. na orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie przejścia gospodarstwa rolnego z mocy prawa na własność Państwa bez odszkodowania

I SA/Wa 2423/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-12

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 630/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji