Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 112/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej nr [...] w sprawie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym - w zakresie zażalenia pełnomocnika skarżącej na postanowienie w sprawie kosztów postępowania zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Lublinie sygn. akt III SA/Lu 112/08;

III SA/Lu 180/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym dotyczącym nabycia wewnątrz wspólnotowego samochodu osobowego w zakresie zażalenia na postanowienie WSA w Lublinie sygn. akt: III SA/Lu 180/08, w przedmiocie kosztów postępowania