Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Lu 20/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w nieokreślonym przedmiocie

III SA/Lu 747/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym

I SA/Sz 15/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] r. numer: [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym

III SA/Lu 180/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej długu celnego