Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Ol 687/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gl 269/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w zakresie zażalenia na zarządzenie z 7 marca 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

I GZ 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie oddalenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gliwicach , sygn. akt III SA/GL 1572/16 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach ; nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postęp...

I SA/Ol 687/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania