Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gd 133/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie wykonania przeglądu ekologicznego

VII SA/Wa 2295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Skarga A. D. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Lu 296/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II OZ 154/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Słupsku Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1467/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II OZ 815/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II OZ 889/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II SA/Rz 686/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 766/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 659/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uznania zarzutów za bezzasadne
1   Następne >   2