Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gd 592/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów dotyczących egzekucji w sprawach nakazu rozbiórki

II SA/Gl 508/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-16

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II OZ 105/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-24

Zażalenie na punkt drugi postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi , nr [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie dokonania rozbiórki budynku gospodarcz...

II SA/Gd 592/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów dotyczących egzekucji w sprawach nakazu rozbiórki