Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Kr 118/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I OZ 836/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2220/12 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2220/12 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2220/12 odrzucające wniosek o uzupełnienie wyroku WSA w Warsza...

II SA/Wa 2220/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne

II OZ 465/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 608/12 odrzucające zażalenie T. S. na postanowienie WSA w Krakowie o odrzuceniu skargi kasacyjnej T. S. od wyroku WSA w Krakowie oddalającego skargę T. S. na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia [...]...

II SA/Wa 2220/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] paździer...

II SA/Wa 2220/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne