Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Po 385/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II tut. Sądu w sprawie ze skarg H. G., A. G., I. M., M. K. na postanowienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...], [...], [...], [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia;

II OZ 1478/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia doty...

VII SA/Wa 1738/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 958/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , znak: [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Po 167/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Ke 433/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Gd 433/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Ke 433/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-09-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Gd 95/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Ke 433/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   3