Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Op 525/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie wykonania obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym na skutek zażalenia skarżącej od postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 525/17 o odrzuceniu skargi

II SA/Op 526/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie wykonania obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym w związku z zażaleniem pełnomocnika skarżącego na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 526/17, o odrzuceniu skargi ...

II SA/Gd 130/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Lu 699/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Lu 698/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wr 327/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-29

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 13/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-15

Skarga M. D. na pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie upomnienia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 1023/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszonych zarzutów za nieuzasadnione

VII SA/Wa 262/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 263/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia