Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 420/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 411/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr [...] w przedmiocie rozłożenia na raty należności z tytułu opłat abonamentowych

II GZ 433/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi 'A.' Spółki z o.o. w J. na informację Dyrektora Izby Skarbowej w R. zawartą w piśmie , nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 440/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w R. , nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 474/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w L. sygn. akt III SA/Łd 31/15 w zakresie odrzucenia zażalenia M. L. na postanowienie WSA w L. sygn. akt III SA/Łd 31/15 odrzucające skargę kasacyjną od wyroku WSA w L. oddalającego skargę M. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. nr [...] w przedm...