Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 367/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

I SAB/Wa 96/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SA/Bk 755/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-28

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dozy na realizację przedsięwzięcia

II OZ 271/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z ...

I OZ 421/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nr 96/XIV/2011 w przedmiocie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w sprawi...

IV SA/Wa 454/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Zażalenie od postanowienia Sądu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odrzucić zażalenie

II SA/Wr 459/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 363/05

II FZ 509/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki

II SA/Gl 845/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-23

skarg W. D., R. D., I. P. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie użytkowania obiektu na skutek wniesionych przez W. D. oraz

VII SA/Wa 2723/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 201
1   Następne >   +2   +5   +10   100