Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I GZ 755/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. ; nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I OZ 1399/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie skargi Z. R. na postanowienie SKO we W. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku celowego

I OZ 1402/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie skargi Z. R. na postanowienie SKO we W. , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

II FZ 747/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odrzucenia zażalenia E. W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

I GZ 347/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. nr [...] w przedmioc...

I OZ 1406/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podzi...

II FZ 586/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej , nr [...] w przedmiocie podatku od gier za listopa...

II FZ 587/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej , nr [...] w przedmiocie podatku od gier za kwiecie...

II FZ 920/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu , nr [...], [...] w przedmiocie uchybienia terminowi do złożenia zażalenia

II GZ 713/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   +2   4