Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 756/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Gd 1188/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od września do grudnia 2012 roku

II SA/Wr 671/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] stycznia ...

II SA/Wr 560/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niepodejmowanie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego

II GZ 821/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek

II SA/Wr 561/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niepodejmowanie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego

II SA/Wr 562/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niepodejmowanie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego

I SA/Wr 78/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-08

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. nr [...] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie

III SAB/Kr 87/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści
1   Następne >   +2   +5   +10   100