Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 635/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nakazu przełączenia pieca do kanału dymowego

II SA/Lu 318/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie zażalenia skarżących

VII SAB/Wa 7/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-13

Skarga D. W. i M. . na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II OZ 819/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S. w sprawie ...

II OZ 265/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II SO/Gl 15/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-22

Zażalenie na zarządzenie z dnia [...]r. sygn. akt II SO/GL 15/09

II OZ 860/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 356/09 w zakresie odrzucenia zażalenia D., M., M. i J. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 356/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej D., M., M. i J. W. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 356/09 o oddaleniu skargi D. W....

II OZ 628/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. ...

II SA/Wr 179/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych

II SA/Gd 791/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , Nr [...] w przedmiocie zaniechania dalszych robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   19