Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 683/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-20

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia na budowę

II SA/Go 785/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Łd 723/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 726/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych

II OZ 113/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy uchylenia dec...

II SA/Bd 1259/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-05-13

Zażalenie na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1507/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-07

Zażalenie na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 2836/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych

II SA/Kr 1295/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-05

Zażalenie na postanowienie referendarza WSA w Krakowie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 490/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2