Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SAB/Wr 31/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie niewydania prawa jazdy na skutek zażalenia T. K. na postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt [...] odrzucające skargę kasacyjną

III SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające zażalenie M. B. na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające zażalenie M. B. na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające skargę kasacyjną M. B. na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające skargę M. B. na uchwałę Rad...

I OZ 284/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Opolu nr (...) w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

I OZ 384/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SA/Go 820/09 odrzucające zażalenie Ł. S. na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SA/Go 820/09 odrzucające skargę kasacyjną Ł. S. od postanowienia WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SA/Go 820/09 odrzucającego skargę ...

III SA/Łd 545/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu prawa jazdy postanowił : odrzucić zażalenie.

III SA/Gd 164/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie skierowania na badania psychologiczne

III SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. T. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe

II SA/Sz 1387/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1387/09 w sprawie z Jego skargi na decyzję Komendanta Oddziału Straży Granicznej w przedmiocie kary pieniężnej za nieuiszczenie opłaty za przejazd po drogach krajowych

VI SA/Wa 1115/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Policji nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I OZ 656/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie przekazania wniosku zgodnie z właściwością
1   Następne >   +2   5