Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GZ 404/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w G. W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Rz. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego bez wymaganej licencji

VI SA/Wa 729/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 2085/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Gl 612/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 612/12

III SAB/Wr 11/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w przedmiocie odmowy wyłączenia sędziego w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty L. w przedmiocie wydania prawa jazdy kategorii A i B

VI SA/Wa 2447/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. VI SA/Wa 896/08, oddalającym skargę R. J. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SAB/Wr 11/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia [...] r. sygn. akt [...] odrzucającego zażalenie J.K. na zarządzenie z dnia [...] r. sygn. akt [...] informujące o prawomocnym zakończeniu sprawy [...]

III SAB/Wr 18/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-23

Zażalenie J. K. za zarządzenie Sędziego sygn. akt III SAB/Wr 18/08 pozostawiające wniosek o przyznanie prawa pomoc bez rozpoznania

III SAB/Wr 11/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA we W. z dnia [...] r. sygn. akt III SAB/Wr 11/06 odrzucającego zażalenie J.K. na postanowienie WSA we W. z dnia [...] r. sygn. akt III SAB/Wr 11/06

I OZ 259/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu
1   Następne >   +2   4