Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Ke 518/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-10-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w zakresie zmiany miejsca urządzania gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Gl 817/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zażalenia wniesionego na postanowienie WSA w Gliwicach

II GZ 164/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji oraz udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych p...

II GZ 111/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. , Nr [...] w przedmiocie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Po 483/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 233/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Po 67/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-26

Sprawa ze skargi J.C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 'A' na decyzje SKO w Poznaniu w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Sz 351/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Kr 29/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO Nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu oraz piwa

II GZ 360/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej
1   Następne >   2