Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 147/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we [...] , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II SA/Go 503/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry na automatach

III SA/Wr 371/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-21

Skarga 'A' Sp. z.o.o w B.W., na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia[...] marca 2013 r., Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z eksploatacją automatu do gier poza kasynem gry, zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu (III SA/Wr 371/1

III SA/Wr 31/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z [...] września 2014 r., sygn. akt III SA/Wr 31/14, w przedmiocie odrzucenia zażalenia, na postanowienie WSA we Wrocławiu z [...] czerwca 2014 r., sygn. akt III SA/Wr 31/14, w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W., z dnia [...] list...

II SA/Bk 1217/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. znak [...] w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

VI SA/Wa 1791/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia