Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Go 369/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry

II GZ 123/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

III SA/Łd 120/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II SA/Rz 531/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia skarżącej kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry, w związku z zażaleniem skarżącej na postanowienie , II SA/Rz 531/18, w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Po 928/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

VIII SA/Wa 619/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem postanowił: odrzucić zażalenie.

VIII SA/Wa 620/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem postanowił: odrzucić zażalenie.

VIII SA/Wa 621/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem postanowił: odrzucić zażalenie.

VIII SA/Wa 623/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem postanowił: odrzucić zażalenie.

VIII SA/Wa 585/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem postanowił: odrzucić zażalenie.
1   Następne >   +2   4