Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6050 Obowiązek meldunkowy X

II SA/Bk 287/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. nr [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Wr 389/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-23

Skarga T. D. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania L. D.

II SA/Bd 487/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Gl 282/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 282/10

II SA/Gl 483/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie o wymeldowanie z naruszeniem prawa w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 483/09 o odrzuceniu zażalenia

II SA/Gl 1061/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii zażalenia uczestnika postępowania małoletniego A. G. na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1061/08

II SA/Gl 484/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 483/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie o wymeldowanie z naruszeniem prawa w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 483/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej

II OZ 817/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-04

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] listopada 2...

II OZ 517/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , Nr [...] w prze...
1   Następne >   3