Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6051 Dokumenty stwierdzające tożsamość X

IV SA/Wr 187/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-17

Sprawa ze skargi M. Sz. na Prezydenta L. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w L. w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści odrzucić zażalenie.

IV SA/Wr 187/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. Sz. na Prezydenta L. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w L. w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści

II SA/Gl 1228/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego

II SA/Gl 909/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-28

skarg B. S., J.S. i J. S. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego na skutek zażaleń B. S., J. S. i J. S. na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 909/08

II SA/Gl 909/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-12

skarg B.S., J. S. i J. S. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego na skutek zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 909/08