Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6052 Akty stanu cywilnego X

III SA/Kr 259/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody znak [...] w przedmiocie odmowy sprostowania z urzędu treści aktu zgonu