Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Gl 383/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie wydobywania kopaliny bez koncesji

III SA/Gl 574/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie: opłaty podwyższonej za wydobycie kopalin

III SA/Gl 533/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Gl 730/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-14

Sprawa ze skargi J. L. na pismo Starosty B. w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

III SA/Gl 730/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-14

Sprawa ze skargi J.L. na pismo Starosty B. w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

II GZ 413/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie oszacowania strat materialnych i dewastacji środowiska naturalnego oraz gruntów rolnych działki na skutek nielegalnego wydobycia bursztynu postana...

II GZ 411/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi J. L. na pismo Starosty Będzińskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót budowlanych

II GZ 412/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi J. L. na pismo Starosty Będzińskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót budowlanych