Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1182/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej