Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 125/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-07

Skarga M. M. na zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; I