Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 434/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego urz...

IV SA/Po 363/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-19

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie na akt Starosty Gnieźnieńskiego w przedmiocie zatwierdzenia statutów gminnych spółek wodnych

II SAB/Ke 28/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego urządzeń zapobiegających szkodom

IV SA/Wa 1360/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 886/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku D. P. o wymierzeniu Radzie Gminy Liniewo grzywny z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę , nr XXXIII/190/2005