Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 575/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. , Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

V SA/Wa 690/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. Nr ... w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

V SA/Wa 691/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. Nr ... w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I FZ 550/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za lipiec 2004 r.